Ovogodišnje 4. internacionalno takmičenje gudača "ARTISTI DELL ARCO" biće održano od 9. do 11. decembara 2022. godine u svečanoj sali Karlovačke gimnazije u disciplinama VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS i KAMERNI ANSAMBLI.
Rok za prijavu je 27. novembar 2022 godine.
Prvo takmičenje gudača održano je 1. i 2. juna 2019. godine u Novom Sadu.


Dear competitors, this year's 4th international string competition "ARTISTI DELL ARCO" will be held from December 9 to 11, 2022 in the formal hall of the Karlovac High School in the disciplines of VIOLIN, VIOLA, CELLO, DOUBLE BASS and CHAMBER ENSEMBLE.
The application deadline is November 27, 2022.

Vesti


HISTORY OF THE SCHOOL Karlovac High School is the oldest Serbian high school, located in a town eight kilometers from Novi Sad, which during the 18th and 19th centuries was the spiritual and political stronghold of the Serbs in the Habsburg Monarchy. The most important person for the establishment of the Karlovac High School was […]

ISTORIJAT ŠKOLE Karlovačka gimnazija je najstarija srpska gimnazija, smeštena u gradu udaljenom osam kilometara od Novog Sada, koji je tokom XVIII i XIX veka bio duhovno i političko uporište Srba u Habzburškoj monarhiji. Za osnivanje Karlovačke gimnazije najznačajnija ličnost bio je karlovački mitropolit Stefan Stratimirović, a tome su prethodile viševekovne težnje srpskog stanovništva na ovim […]

  Poštovani, ovim putem želimo da vas obavestimo da će se 4. internacionalno takmičenje gudača „ARTISTI DELL ARCO“ održati od 9. do 11. decembra 2022 godine u Novom Sadu u svečanoj sali Karlovačke gimnazije. PRIJAVA se šalje u elektronskoj formi najkasnije do 27.11.2022 godine. PROGRAM je slobodan za sve instrumente – ansamble i kategorije A1 […]


Karlovačka gimnazija

Karlovačka gimnazija

Karlovačka gimnazija

Karlovačka gimnazija

Ove godine takmičenje će se održati u Karlovačkoj gimnaziji. Karlovačka gimnazija je najstarija srpska gimnazija, smeštena u gradu udaljenom osam kilometara od Novog Sada, koji je tokom XVIII i XIX veka bio duhovno i političko uporište Srba u Habzburškoj monarhiji.

The competition will be held in Karlovac High School. Karlovac High School is the oldest Serbian high school, located in a town eight kilometers from Novi Sad, which during the 18th and 19th centuries was the spiritual and political stronghold of the Serbs in the Habsburg Monarchy.

Partneri Partners

partneri