Poštovani,

ovim putem želimo da vas obavestimo da će se 4. internacionalno takmičenje gudača „ARTISTI DELL ARCO“ održati od 16. do 18. decembra 2022 godine u Novom Sadu u svečanoj sali Karlovačke gimnazije.

PRIJAVA se šalje u elektronskoj formi najkasnije do 5. decembra 2022 godine.

PROGRAM je slobodan za sve instrumente – ansamble i kategorije

 • A0 „baby“ kategorija rođeni 2015. i mlađi (do 5 minuta)
 • A1 kategorija rođeni 2014. (do 6 minuta)
 • A2 kategorija rođeni 2013. (do 7 minuta)
 • A3 kategorija rođeni 2012.(do 8 minuta)
 • A4 kategorija rođeni 2011. (do 9 minuta)
 • A5 kategorija rođeni 2010. (do 10 minuta)
 • A6 kategorija rođeni 2009. (do 11 minuta)
 • A7 kategorija rođeni 2008. (do 12 minuta)
 • B1 kategorija rođeni 2006. i 2007. (do 15 minuta)
 • B2 kategorija rođeni 2004. i 2005. (do 20 minuta)
 • C1 kategorija rođeni 2002. i 2003. (do 25 minuta)
 • C2 kategorija rođeni 2000. i 2001. (do 30 minuta)
 • D1 kategorija rođeni 1998. i 1999. (do 40 minuta)
 • D2 kategorija rođeni 1996. i 1997. (do 45 minuta)
 • KA1 kategorija rođeni 2008. i mlađi ( do 10 minuta )
 • KA2 kategorija rođeni 2004. – 2007. ( do 20 minuta )
 • KA3 kategorija rođeni 1996. – 2003. ( do 30 minuta )

*kategoriju KA određuje najstariji član ansambla

DONACIJA za takmičenje:

 • 30 € – A kat.
 • 35 € – B kat.
 • 40 € – C kat.
 • 50 € – D kat.
 • 60 € – KA kat. ( za ceo ansambl )

PRIMALAC

 • „FloriArt“, Bulevar oslobođenja 145, 21000 Novi Sad, broj računa: 340 – 11010166 – 66 Erste Bank
 • za uplate iz inostranstva: Swift code: GIBARS22, ERSTE BANK A.D. NOVI SAD, BENEFICIARY: IBAN RS35340000001101016666

OPŠTE ODREDBE

 • Organizator Internacionalnog takmičenja gudača „Artisti dell’Arco” je Udruženje „FloriArt“.
 • Žiri ocenjuje takmičare po kategorijima za svaki instrument posebno.
 • Broj nagrada nije ograničen.
 • Žiri može da dodeli titulu Laureta za svaku (A, B, C, D i KA) kategoriju, ukupno pet.
 • Žiri proglašava i dodeljuje titulu „GRAND PRIX“ jednom najboljem takmičaru ili ansamblu celokupnog takmičenja.
 • Direktor Takmičenja je odgovoran za rad žirija.
 • Odluke žirija su neopozive.

Sve detaljnije informacije uskoro će biti dostupne na sajtu takmičenja artistidellarco.rs

Srdačno vas pozdravljamo u nadi da se i ove godine vidimo u Novom Sadu.

Direktor takmičenja

Prof. Florijan Balaž