Organizator takmičenja je i ove godine obezbedio uslugu OFICIJELNOG KOREPETITORA koji takmičarima stoji na raspolaganju. Molimo sve zainteresovane takmičare da blagovremeno stupe u kontakt sa njim i dogovore detalje oko programa i proba.

Usluga OFICIJELNOG KOREPETITORA iznosi:

30€ – A i B kategorija

50€ – C i D kategorija

Miroslav Popović – oficijelni korepetitor

e mail: [email protected]