Organizator Internacionalnog takmičenja gudača „Artisti dell’Arco” je u saradnji sa ETŠ „Mihajlo Pupin“ omogućio uživo praćenje prenosa takmičenja. Preduslov je, naravno pristup internetu. Sve što je potrebno nekome da uživo prati prenos, je da na uređaj instalira aplikaciju IMOU sa Google Play Store-a.

IMOU aplikacija za praćenje uživo prenosa

Po uspešno završenoj instalaciji, pokrenuti aplikaciju IMOU, koristeći sledeće korisničko ime i lozinku:

Korisničko ime: [email protected]
Lozinka: etsip123

Partneri Partners

partneri