Vesti News

Rezultati 2022

18. 12. 2022.

Dragi takmičari, svima se zahvaljujemo na lepoj saradnji, divnom muziciranju i druženju. Nadamo se da nosite samo lepe uspomene sa ovogodišnjeg takmičenja i u nadi da se vidimo i sledeće godine mnogo vas pozdravljamo i želimo svima još mnogo uspeha u umetničkoj karijeri. Florijan Balaž & tim takmičenja REZULTATI TAKMIČENJA 2022        

konačan raspored

11. 12. 2022.

RASPORED – SHEDULE Artisti dell Arco 2022. PETAK, 16.12.2022. 17:00 Svečano otvaranje takmičenja Predstavljanje članova žirija KONCERT Florijana Balaža i Vanje Price   SUBOTA, 17.12.2022. 8 – 9:45 akustična proba sale (kategorije A7 – A2) 10 časova takmičenje A7 – A2 kategorije 11.30 – 12.55 akustična proba sale (kategorije A1 – beba – KA) 13:00 […]

final schedule

11. 12. 2022.

RASPORED – SHEDULE Artisti dell Arco 2022. FRIDAY, 16.12.2022. 5 p.m Ceremonial opening of the competition Presentation of jury members CONCERT of Florian Balaž and Vanja Price   SATURDAY, 17.12.2022. 8 a.m. – 9:45 a.m. acoustic rehearsal of the hall (categories A7 – A2) 10 a.m. competition A7 – A2 11.30 – 12.55 acoustic rehearsal […]

SCHEDULE BY CATEGORIES

05. 12. 2022.

Dear contestants, we are publishing a tentative SCHEDULE BY CATEGORIES, minimal deviations are possible. We will announce the final schedule by names and the exact time on Sunday, 11.12.2022. FRIDAY, 16.12.2022. 6 p.m ceremonial opening of the competition presentation of jury members CONCERT – Florijan Balaž and Vanja Prica with members of the jury SATURDAY, […]

raspored po kategorijama

05. 12. 2022.

Dragi takmičari, objavljujemo okvirni RASPORED PO KATEGORIJAMA, moguća su minimalna odstupanja. Konačan raspored po imenima i tačnom satnicom objavićemo u nedelju 11.12. 2022.godine. PETAK, 16.12.2022. 18h svečano otvaranje takmičenja predstavljanje članova žirija KONCERT Florijana Balaža i Vanje Price sa članovima žirija SUBOTA, 17.12.2022. 8h – 10.45h akustička proba sale 11h Kategorija A1 – A7 14h […]

OFFICIAL ACCOMPANIST

21. 10. 2022.

This year, the organizer of the competition has also provided the service of an  OFFICIAL ACOMPANIST who is available to the competitors. We ask all interested competitors to get in touch with him in a timely manner and agree on the details of the program and rehearsals. The service of the OFFICIAL ACOMPANIST  amounts to: […]

OFICIJELNI KOREPETITOR

21. 10. 2022.

Organizator takmičenja je i ove godine obezbedio uslugu OFICIJELNOG KOREPETITORA koji takmičarima stoji na raspolaganju. Molimo sve zainteresovane takmičare da blagovremeno stupe u kontakt sa njim i dogovore detalje oko programa i proba. Usluga OFICIJELNOG KOREPETITORA iznosi: 30€ – A i B kategorija 50€ – C i D kategorija Miroslav Popović – oficijelni korepetitor e […]

HISTORY OF THE SCHOOL Karlovac High School is the oldest Serbian high school, located in a town eight kilometers from Novi Sad, which during the 18th and 19th centuries was the spiritual and political stronghold of the Serbs in the Habsburg Monarchy. The most important person for the establishment of the Karlovac High School was […]

ISTORIJAT ŠKOLE Karlovačka gimnazija je najstarija srpska gimnazija, smeštena u gradu udaljenom osam kilometara od Novog Sada, koji je tokom XVIII i XIX veka bio duhovno i političko uporište Srba u Habzburškoj monarhiji. Za osnivanje Karlovačke gimnazije najznačajnija ličnost bio je karlovački mitropolit Stefan Stratimirović, a tome su prethodile viševekovne težnje srpskog stanovništva na ovim […]

Partneri Partners

partneri